O nas

W dniu 27.08.2015r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy zebrało się kilkunastu sympatyków i zwolenników pływania. Głównym powodem spotkania, było założenie Uczniowskiego Klubu Sportowego z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy. Nazwa „Czwórka” wzięła się miedzy innym z tego, że nauczyciele, rodzice i dzieci wywodziły się ze Szkoły Podstawowej nr 4 i tutaj rozpoczynali pierwszą przygodę z pływaniem.

Pierwszymi instruktorami zostali: Agnieszka Koselska-Stramek, Artur Durlej, Mirosław Kwak i Robert Skupień. Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego tworzyli: Przewodniczący Artur Durlej, Sekretarz Agnieszka Koselska-Stramek, Członek  Zarządu Sylwia Dybciak.


Głównym celem działania UKS „Czwórka” Świdnica jest:
  1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
  2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
  3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania
  4. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców uczniów i sympatyków Klubu,
  5. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,16.09.2015 r rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia na basenie Szkoły Podstawowej nr 4 tworząc trzy grupy szkoleniowe: grupę początkującą, średnio zaawansowaną oraz grupę zaawansowaną.

I GRUPA SZKOLENIOWA
Jest to, grupa początkująca dla dzieci i młodzieży, które zaczynają swoją przygodę z pływaniem, poznając podstawy elementarne nauki pływania poprzez formy zabawowe.

II GRUPA SZKOLENIOWA
Jest to, grupa średnio zaawansowaną dla dzieci i młodzieży, które doskonalą technikę pływacką i zaczynają uczestniczyć w pierwszych zawodach.

III GRUPA SZKOLENIOWA
Jest to, grupa zaawansowana dla dzieci i młodzieży, która doskonali technikę pływacką oraz startuje w zawodach pływackich reprezentując klub.